Aanbieding najaar 2014

Valkhof Pers is een kleinschalige, zelfstandige uitgeverij van publicaties op het gebied van de humaniora, toegespitst op (de raakvlakken van) cultuur- en maatschappijgeschiedenis, filosofie, theologie, religie en ethiek.

Voor de boeken die in de afgelopen jaren zijn verschenen, verwijzen we u graag naar de Fondslijst. Titels die na 2001 zijn gepubliceerd, kunt u daar aanklikken voor extra informatie. Voor informatie over oudere uitgaven kunt u, per telefoon of e-mail, contact met ons opnemen.

De brochure met de najaarsaanbieding 2014 kan hier gedownload worden.

Een boek bestellen kan rechtstreeks vanaf het detailinformatiescherm van een boek of via een van de rubrieklijsten aan de rechterkant.

Nieuws
19-10-2014

Op vrijdag 17 oktober is, bij gelegenheid van de rectoraatsoverdracht aan de Radboud Universiteit, het boek Een zoet juk verschenen, geschreven door universiteitshistoricus Jan Brabers. In dit geheel in kleur uitgevoerde boek worden alle 57 rectores die de Nijmeegse universiteit tot nu toe gehad heeft, geportretteerd aan de hand van de rede die zij hielden bij de overdracht van hun 'zoete juk' aan hun opvolger.

21-09-2014

Op 20 september is verschenen De volgeling die voorgaatLeiderschap in het licht van Franciscus van Assisi, een bundel opstellen aangeboden aan Jan van den Eijnden ofm.

04-09-2014

In 2014 is het honderd jaar geleden dat de Vlaamse dominicaan en theoloog Edward Schille­beeckx werd geboren. Om dat feit te herdenken is in Nijmegen op 29 augustus in de bibliotheek van de Radboud Universiteit de tentoonstelling ‘Een gelukkige theoloog: 100 jaar Edward Schillebeeckx’ gehouden. De tentoonstelling zal vanaf begin november ook te zien zijn in de bibliotheek van de Faculteit der Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven.

Naar aanleiding van deze tentoonstelling verscheen het (tweetalige) boek Een gelukkige theoloog / A Happy Theologian.

In de etalage
Columnarium
Columnarium
Gerard Dierick

Is dit boekje een anekdotencollectie? Nou nee, al staan er wel anekdotes in. Is het een geschiedenis van het Katholiek Documentatie Centrum (KDC),...

lees meer

Verschenen: 24-10-2014

Een zoet juk
Een zoet juk
Jan Brabers

Het ambt van rector magnificus is oud en voornaam. De hoogleraar die het bekleedt is de eerste onder zijn gelijken, treedt naar buiten op namens...

lees meer

Verschenen: 17-10-2014

Zien zoals God ziet
Zien zoals God ziet
Jan Hoeberichts

In Zien zoals God ziet gaat Jan Hoeberichts in op de levenservaringen van Franciscus en zijn broeders. Die vormen de basis voor zijn...

lees meer

Verschijnt: 28-11-2014

Kijken naar spiritualiteit – om te leren
Kijken naar spiritualiteit – om te leren
Lia van Aalsum

Kennis overdragen, vaardigheden bijbrengen en de persoon vormen, dat gebeurt in onderwijs, vanaf de kleuterklas tot in de collegezaal. Vooral de...

lees meer

Verschijnt: 12-11-2014

Kardinaal Ad Simonis, kerkleider in de branding
Kardinaal Ad Simonis, kerkleider in de branding
Ton Crijnen

Zelden is een kerkleider in ons land zozeer het onderwerp geweest van kritiek, hoon en verwensingen als Adrianus...

lees meer

Verschijnt: 31-12-2014

Tussen hamer en aambeeld
Tussen hamer en aambeeld
Tessa Leesen

De Theologische Faculteit Tilburg is geboren uit de vernieuwingsdrang die de kerk in de jaren zestig van de vorige...

lees meer

Verschijnt: 12-12-2014

Een gelukkige theoloog
Een gelukkige theoloog
Maarten van den Bos en Stephan van Erp

Edward Schillebeeckx (1914-2009) was een van de meest toonaangevende theologen van  de twintigste eeuw. Zijn werk is in vele talen vertaald...

lees meer

Verschenen: 04-09-2014

Satanskinderen
Satanskinderen
Jos Coopmans

In de jaren veertig van de vorige eeuw heeft Jos Coopmans een deel van zijn jeugd doorgebracht in een ‘gesticht’: eerst in  een...

lees meer

Verschenen: 15-06-2014

In het oog in het hart
In het oog in het hart
Sjaak Körver [red.]

Wat voegt de geestelijk verzorger toe aan de begeleiding en ondersteuning van studenten techniek, jongeren met een verstandelijke beperking en...

lees meer

Verschenen: 30-04-2014