Aanbieding najaar 2014

Valkhof Pers is een kleinschalige, zelfstandige uitgeverij van publicaties op het gebied van de humaniora, toegespitst op (de raakvlakken van) cultuur- en maatschappijgeschiedenis, filosofie, theologie, religie en ethiek.

Voor de boeken die in de afgelopen jaren zijn verschenen, verwijzen we u graag naar de Fondslijst. Titels die na 2001 zijn gepubliceerd, kunt u daar aanklikken voor extra informatie. Voor informatie over oudere uitgaven kunt u, per telefoon of e-mail, contact met ons opnemen.

De brochure met de najaarsaanbieding 2014 kan hier gedownload worden.

Een boek bestellen kan rechtstreeks vanaf het detailinformatiescherm van een boek of via een van de rubrieklijsten aan de rechterkant.

Nieuws
27-11-2014

Op  28 november is het laatste boek van Jan Hoeberichts verschenen: Zien zoals God ziet. In dit boek dat postuum wordt gepubliceerd –  Hoeberichts is begin dit jaar overleden – staat de oorspronkelijke spiritualiteit van Franciscus van Assisi centraal. In Franciscus'  originele en open spiritualiteit vormt de heropbouw van een vervallen samenleving een wezenlijk element. Dat wordt geconcretiseerd in opstellen met titels als: Werk in uitvoering, Niets mis met vuile handen, De armen hebben rechten. Het boek sluit af, heel toepasselijk in deze tijd van het jaar, met een mooi opstel over de Kerstpsalm van Franciscus.

Van Jan Hoeberichts verscheen eerder bij Valkhof Pers het boek Franciscus en de sultan.

06-11-2014

Op  11 december is de langverwachte biografie van kardinaal Simonis: kerkleider in de branding verschenen.

In dit ruim 600 pagina's tellende boek vertelt Ton Crijnen het levensverhaal van een man die als bisschop en aartsbisschop aan het roer stond van de katholieke kerk in ons land, in een tijd van ontkerkelijking en polarisatie. Daarmee is dit boek tevens een overzicht van een halve eeuw roerige kerkgeschiedenis.

Op dinsdag 16 december was er op NPO 2 aandacht voor de presentatie en het boek, zie hier.

De uitzending van Andersdenkenden van 15 december was geheel gewijd aan de Simonisbiografie, klik hier.

'Prachtig geschreven' – Friesch Dagblad

'De auteur is erin geslaagd de emeritus aartsbisschop van Utrecht door te zagen en toch heel te laten' – rkk.nl

19-10-2014

Op vrijdag 17 oktober is, bij gelegenheid van de rectoraatsoverdracht aan de Radboud Universiteit, het boek Een zoet juk verschenen, geschreven door universiteitshistoricus Jan Brabers. In dit geheel in kleur uitgevoerde boek worden alle 57 rectores die de Nijmeegse universiteit tot nu toe gehad heeft, geportretteerd aan de hand van de rede die zij hielden bij de overdracht van hun 'zoete juk' aan hun opvolger.

In de etalage
Verborgen juweel
Verborgen juweel
Ton Meijers (red.)

De stad Utrecht kent vele kerken en kapellen die voor publiek toegankelijk zijn. Deze publicatie gaat over een kapel...

lees meer

Verschenen: 15-11-2014

Columnarium
Columnarium
Gerard Dierick

Is dit boekje een anekdotencollectie? Nou nee, al staan er wel anekdotes in. Is het een geschiedenis van het Katholiek Documentatie Centrum (KDC),...

lees meer

Verschenen: 24-10-2014

Een zoet juk
Een zoet juk
Jan Brabers

Het ambt van rector magnificus is oud en voornaam. De hoogleraar die het bekleedt is de eerste onder zijn gelijken, treedt naar buiten op namens...

lees meer

Verschenen: 17-10-2014

Zien zoals God ziet
Zien zoals God ziet
Jan Hoeberichts

In Zien zoals God ziet gaat Jan Hoeberichts in op de levenservaringen van Franciscus en zijn broeders. Die vormen de basis voor zijn...

lees meer

Verschenen: 28-11-2014

Kijken naar spiritualiteit – om te leren
Kijken naar spiritualiteit – om te leren
Lia van Aalsum

Kennis overdragen, vaardigheden bijbrengen en de persoon vormen, dat gebeurt in onderwijs, vanaf de kleuterklas tot in de collegezaal. Vooral de...

lees meer

Verschenen: 12-11-2014

Kardinaal Ad Simonis, kerkleider in de branding
Kardinaal Ad Simonis, kerkleider in de branding
Ton Crijnen

Zelden is een kerkleider in ons land zozeer het onderwerp geweest van kritiek, hoon en verwensingen als Adrianus...

lees meer

Verschenen: 11-12-2014

Tussen hamer en aambeeld
Tussen hamer en aambeeld
Tessa Leesen

De Theologische Faculteit Tilburg is geboren uit de vernieuwingsdrang die de kerk in de jaren zestig van de vorige...

lees meer

Verschenen: 12-12-2014

Een gelukkige theoloog
Een gelukkige theoloog
Maarten van den Bos en Stephan van Erp

Edward Schillebeeckx (1914-2009) was een van de meest toonaangevende theologen van  de twintigste eeuw. Zijn werk is in vele talen vertaald...

lees meer

Verschenen: 04-09-2014

Satanskinderen
Satanskinderen
Jos Coopmans

In de jaren veertig van de vorige eeuw heeft Jos Coopmans een deel van zijn jeugd doorgebracht in een ‘gesticht’: eerst in  een...

lees meer

Verschenen: 15-06-2014