Edith van den Goorbergh

Clara van Assisi

Mystiek in het alledaagse

Clara van Assisi

De belangstelling voor leefregels is groeiende. Kloosterregels en levensvormen worden ontdekt als bronnen van spiritualiteit. Wat raakt mensen daarin? Leefregels zijn ontstaan vanuit een geleefde spiritualiteit van het alledaagse leven. Hoewel soms eeuwenoud, zijn deze teksten dikwijls zo menselijk dat zij de ervaringswereld van mensen van nú kunnen raken. Mensen, op zoek naar zingeving van het gewone leven van alledag, vinden er levenswijsheid die aansluit bij hun diepste verlangen.

 

Clara van Assisi (1193-1253) schreef in haar laatste levensjaren een Levensvorm voor haar zusters. Zij ontvouwt daarin een levensproject waarin de navolging van de armoede van Jezus Christus de kern vormt. Tot op de dag van vandaag laat zij kritische geluiden horen over onze opvattingen over een gelukkig leven. Heeft de zorg om het materiële ons niet te veel in de greep? Haar Levensvorm laat zien dat de beperkingen van ons bestaan openingen kunnen bieden tot onderlinge betrokkenheid en gemeenschapsopbouw. Eenvoud en soberheid van leven bevrijden ons van velerlei aanslibsels die onze groei naar innerlijke vrijheid belemmeren.

 

Edith van den Goorbergh, claris, heeft zich jarenlang verdiept in het geestelijk erfgoed van Clara. Zij publiceerde samen met Theo Zweerman, franciscaan († 2005), onder meer Clara van Assisi: Licht vanuit de Verborgenheid. Over haar brieven aan Agnes van Praag (Assen 1994), Was getekend: Franciscus van Assisi. Aspecten van zijn schrijverschap en brandpunten van zijn spiritualiteit (Assen 20022) en Franciscus van Assisi. Over zijn evangelische bezieling en de betekenis ervan voor onze tijd (Nijmegen 2003).

In dit boek gaat zij op zoek naar de levenswijsheid die in Clara’s Levensvorm verborgen ligt. Zij benadert de tekst als een spiritueel omvormingsmodel. Clara van Assisi is geschreven als een handreiking voor wie kennis wil maken met de levensnabije spiritualiteit van Clara en haar zusters.

 

 

  • ISBN 978 90 5625 318 9 
  • Omvang ca. 200 blz. 
  • Formaat 13,6 x 21,5 cm 
  • Uitvoering genaaid gebrocheerd, omslag met flappen 
  • NUR 728 

  • Deze titel is uitverkocht