Bestellen
Dr. Bert Blans (red.)

Mystiek duet

Tweestemmigheid binnen christelijke spiritualiteit

Mystiek duet

In onze westerse samenleving zijn mensen op zoek naar spiritualiteit en zingeving. Het spreken over God is niet vanzelfsprekend en voor velen bij lange na niet gemakkelijk. De christelijke traditie kent een sterke stroom van mannen en vrouwen die het spreken over God een taal hebben gegeven, soms die van de stilte, maar even vaak die van extase.

Van oudsher kent de mystieke beweging teksten die ontstaan uit het samenspel tussen twee personen die in nauwe relatie tot elkaar staan. Dit boek gaat over vier van zulke mystieke duetten: die tussen de Afro-Romeinse kerkvader Augustinus en zijn moeder Monnica, de Italiaanse koopmanszoon Franciscus van Assisi en zijn ‘spirituele zuster’ Clara, de beroemde Spaanse mysticus Johannes van het Kruis en de invloedrijke abdis Teresa van Avila, en tenslotte de Franse bisschop François de Salignac de la Mothe-Fénelon en een vrouw bekend als ‘Madame Guyon’.

De auteurs Bert Blans, Kitty Bouwman, zr. Edith van den Goorbergh en Frans Vosman nemen de lezer mee in de spannende en soms zelfs onstuimige zoektocht van deze duo’s naar God.

De artikelen zijn bewerkingen van de lezingencyclus ‘Mystiek met Twee’, die het theologisch instituut Luce in 2005 te Utrecht organiseerde.

  • ISBN 978 90 5625 236 6 
  • Prijs €15,90 
Bestellen