Bestellen
Gerard Visser

Niets cadeau

Een filosofisch essay over de ziel

Niets cadeau

Hoewel Socrates het als de belangrijkste opdracht in het leven van een mens beschouwde de psuchè te leren kennen, is de ziel tegenwoordig uit het wetenschappelijke en het filosofische discours verdwenen. Daar staat tegenover dat de omgangstaal het woord nog onverminderd koestert. Sterker nog, zij duldt geen equivalenten naast uitdrukkingen als ‘iemand op de ziel trappen’ of ‘met je ziel bloot moeten’.

In dit filosofische essay wordt een lans gebroken voor de ziel. Het betoog gaat uit van de hypothese dat de ziel in de Europese filosofie is gestorven aan de illusie van haar kenbaarheid. De auteur gaat vervolgens na hoe in de moderne levensfilosofische en fenomenologische bezinning op het vraagstuk van de individualiteit een spirituele voeling met de ziel terugkeert, die is gebaseerd op de ervaring van haar ondoorgrondelijkheid.

De titel van het essay is ontleend aan het gedicht ‘Niets cadeau’ van Wislawa Szymborska, dat de gang van het betoog structureert.

 

Gerard Visser is hoofddocent cultuurfilosofie aan de Universiteit Leiden en voorzitter van het Gezelschap voor Fenomenologische Wijsbegeerte. Hij publiceerde onder andere De druk van de beleving. Filosofie en kunst in een domein van overgang en ondergang en Gelatenheid. Gemoed en hart bij Meister Eckhart.

Het Thijmessay Niets cadeau is aflevering 97.4 in de reeks Annalen van het Thijmgenootschap.

Voor meer informatie: www.thijmgenootschap.nl

 

Niets cadeau stond op de shortlist voor de Socrateswisselbeker. De Socrateswisselbeker wordt ieder jaar uitgereikt aan de auteur van het meest prikkelende, Nederlandstalige filosofieboek dat in het voorgaande jaar verscheen.

Uit de ruim tachtig boeken die in aanmerking kwamen voor de prijs, had de jury vijf titels geselecteerd voor de shortlist, waaronder Niets cadeau van Gerard Visser.

'...het verbluffende essay Niets cadeau van Gerard Visser, die zich in relatieve onbekendheid aan het ontpoppen is als een van de meest originele en diepgravende denkers van Nederland. (...) In zijn tegendraadsheid voldoet het aan beide criteria van de Socrates Wisselbeker. Het is op een bijna aanstootgevende manier weerbarstig; titel en onderwerp verzetten zich tegen alles wat wij vanzelfsprekend zijn gaan vinden. En precies daarom is dit boek filosofisch zo opwindend en kan het aan het einde zelfs ontroeren. Het stelt iets aan de orde wat bijna al achter de horizon verdwenen leek, en waarvan je na lezing moet vaststellen dat dat inderdaad een pijnlijk verlies zou hebben betekend.'

– Ger Groot, NRC Handelsblad

 

 

 

 

 

  • ISBN 978 90 5625 310 3 
  • Omvang 160 blz. 
  • Formaat 12 x 20,5 cm 
  • Uitvoering paperback 
  • NUR 736 
  • Prijs €13,51 

Klik hier voor meer informatie

Bestellen
Klanten die deze titel bestelden, bestelden ook
De euro in de spreekkamer
Theo Wobbes & Maria van den Muijsenbergh [red.]
De euro in de spreekkamer
Het lied van de oprechte mens
Ernst Marijnissen
Het lied van de oprechte mens
Placebo
Theo Wobbes en Susanne de Kort (red.)
Placebo